ISO / IEC 27701: 2019 (i utformingsperioden kjent som ISO / IEC 27552) er en personvernforlengelse av ISO / IEC 27001.

Målet med standarden er å forbedre organisasjoners eksisterende styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) med tilleggskrav for å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et PIMS (Privacy Information Management System). Standarden skisserer et rammeverk for behandlingsansvarlige og databehandlere, for å sikre effektive tiltak for å ivareta enkeltpersoners rettigheter. [1]

ISO / IEC 27701 er ment å være en sertifiserbar utvidelse til ISO / IEC 27001-sertifiseringer. Med andre ord, organisasjoner som planlegger å søke en ISO / IEC 27701-sertifisering, vil også måtte ha en ISO / IEC 27001-sertifisering.