Behandlingsansvarlig og databehandler. Dette er sentrale begreper i Personvernforordningen. Den behandlingsansvarlige er den som har individets samtykke til å lagre og benytte personopplysningene, mens en databehandler kun kan behandle slike opplysninger etter instruks fra den behandlingsansvarlige. En underleverandør til den behandlingsansvarlige vil typisk kunne være en databehandler.