Den raske teknologiske utviklingen sammen med globalisering har skapt behov for styrket vern av personopplysninger. Omfanget av innsamlingen og utvekslingen av personopplysninger har økt betraktelig. Teknologi gjør det mulig for både private selskaper og offentlige myndigheter å benytte seg av personopplysninger i sitt arbeid i et helt nytt omfang.

Fysiske personer, du og jeg, gjør i stadig større grad våre personopplysninger offentlig tilgjengelig, også globalt. Teknologi har endret både økonomien og det sosiale liv, og hver og en av oss opplever at vi som konsumenter får bedre og mer tilpassede tjenester i bytte for å dele våre personopplysninger. Det er derfor i de flestes interesse å sikre fortsatt mest mulig fri flyt av slike opplysninger både nasjonalt og internasjonalt. Personvernforordningens bidrag til dette er å klargjøre krav til sikring av opplysningene, slik at vi som konsumenter skal kunne ha tillit til at egen informasjon ikke kommer uvedkommende i hende. For oss gir forordningen trygghet, mens for bedrifter og organisasjoner gir den helt nye muligheter for innovasjon og ny forretning.