Vår fokus er på Personvernforordningen/GDPR

Vi har lang erfaring i å bistå små og store selskaper og offentlig myndigheter med å øke IT sikkerheten. Gang på gang opplever vi at det er god teknisk kompetanse, men det er usikkerhet om hvordan faktisk øke informasjon og systemsikkerhet. I takt med digitalisering og den økte bruk av IT for prosessering av persondata, ser vi alt for ofte at det er behov for å hjelpe med mer enn bare å jobbe med selve teknologien.

Vi jobber etter best praksis
og optimaliserer for
ISO 27001/27701/27002/20000/27005 og NIST

Ved å hjelpe med å se hva som er viktig for bedriften, bistå med å velge en standard – eller tilpasse denne til bedriftens ambisjon, og å gi kompetanse om hvordan fase inn, gjennomføre og overtid etterleve disse valg kan vi øke den reelle sikkerheten og som oftest senke forbruket på lisenser og maskinvare.

Hvordan sikkre deg når du er i en sky

Det er relativt enkelt å kjøpe en tjeneste som driftes av andre, ofte omtalt som skytjenester. Da må man ofte akseptere “Delt ansvar” – det vil i all praksis bety ditt ansvar. Du kan ikke delegere ansvaret for å sikre dine data  – vi bistår med å sikre at du vet hvilke risk du tar og hvordan sikre deg.

vi kan finne de områder som er viktige

Selv om vi skulle ønske at alt i en organisajons systemer hadde som mål å være topp sikkert, og etterleve alle markedetes beste normer. Vår fokus er å hjelpe med å finne de områder som er absolutt påkrevet, og sikre at våre kunder vet hva lovens minstekrav er, og om ønskelig hjelper vi med å lage en plan for å få en kontinuerlig forbedring mot f.eks en ISO sertifisering