Kurs for personvernombud og andre som jobber med GDPR

kr 4900,00

This is a simple, virtual product.

Categories: , Tags: ,

Description

Personvernforordningen / General Data Protection Regulation (GDPR)

Vi går gjennom de deler du må ha kompetanse om, og du får fyldig kursmateriale med deg hjem, slik at du enklere kan mester fagområdet etter kurset. Men på ettdagskurs er det ikke dybdegejnnomgang av områder som DPIA, teknologi og prosess rundt GAP planer. Du får alikevel med deg materiale så du kan lese etterpå.

Hva er formålet med forordninga og hvordan forordningen er strukturert. Vi går gjennom  tilsynsmyndighet og hvilke innvirkninger den loven har på Norge, EU og andre land.

Du får kompetanse om hovedpunkter i forordningen med de viktige nøkkelkonsepter, kategorier for personlig informasjon og prinsipper for databeskyttelse.

Den registrertes rettigheter og hvordan analyser utfordringer og problemer

En viktig kompetanse som mange ikke kjenner godt nok er hvilke roller, forpliktelser og behandlingsaktiviteter som må mestres, så vi ser på personvernombudets betegnelser

  • Konsekvensanalyse av databeskyttelse og personvernombudet
  • Behandlingsaktiviteter og personvernombudet
  • Kontrollers ansvar

Personvernombudet sitt ansvar
Registrering av behandlingsaktiviteter
Samarbeid med tilsynsmyndighet
Hvordan starte program for å etterleve personvernforordningen
Hvem må forholde seg til personvernforordningen
Metoder og tilnærming
Forbered program for personvernforordningen
Hvordan avdekke mangler  og i dentifiser strategiske mål
Ledelsens ansvar og godkjenning

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kurs for personvernombud og andre som jobber med GDPR”