Berigos engasjement i BREEAM-sertifiserte prosjekter viser en forpliktelse til bærekraftige byggepraksiser. BREEAM, etablert i 1990, er en globalt anerkjent sertifisering som vurderer og sertifiserer bærekraftigheten til bygninger, infrastruktur og samfunn. Denne metoden dekker ulike aspekter, inkludert energieffektivitet, arealbruk, vannforvaltning, forurensningskontroll, materialbærekraft, avfallsreduksjon og innovasjon, og legger vekt på utvikling av smarte og bærekraftige løsninger gjennom hele bygningens livssyklus.

BREEAM-sertifiseringsprosessen innebærer å velge en passende sertifiseringstype, utnevne en revisor, registrere prosjektet, gjennomføre en vurdering og til slutt oppnå sertifisering. Å oppnå en høy BREEAM-rangering indikerer overlegen miljøprestasjon, og tilbyr fordeler som lavere driftskostnader, økt eiendomsverdi og forbedret helse og velvære for brukerne. BREEAM-sertifiserte bygninger er designet for å være fremtidsrettede, i samsvar med utviklende bærekraftstandarder.

Gjennom BREEAM-sertifisering viser Berigo sin dedikasjon til miljøforvaltning og bærekraftig utvikling, og fremhever sin rolle som leder i bærekraftig bygningsforvaltning og miljøansvar.

Hovedpunktene i en BREEAM-sertifisering involverer en helhetlig bærekraftvurderingsramme som omfatter ulike kategorier. Disse kategoriene er avgjørende for å måle og validere prosjektets bærekraftige verdi. De tar for seg faktorer som design med lav innvirkning, reduksjon av karbonutslipp, designens holdbarhet og motstandsdyktighet, tilpasning til klimaendringer, samt økologisk verdi og beskyttelse av biologisk mangfold.

De nøkkelkategoriene inkluderer:

 • Management
 • Water
 • Energy
 • Transport
 • Health & Wellbeing
 • Resources
 • Resilience
 • Land Use & Ecology
 • Pollution
 • Materials
 • Waste
 • Innovation

Berigo’s approach to BREEAM certification involves:

1 – Assessment and Planning: Analyzing the specific needs of a building project and selecting the appropriate BREEAM scheme.
2 – Guidance and Compliance: Providing expert advice to ensure that building projects comply with the various BREEAM categories such as energy efficiency, water management, and materials sustainability.
3 – Implementation of Sustainable Practices: Implementing sustainable building practices that align with BREEAM standards, like reducing carbon emissions and enhancing ecological value.
4 – Continuous Monitoring and Improvement: Monitoring the project’s performance and recommending improvements to meet or exceed BREEAM certification criteria.
5 -Innovation and Future-proofing: Encouraging and integrating innovative solutions in building projects to ensure long-term sustainability and resilience.

nb_NO