CISO-tjenester er ofte taktiske og operative tjenester for å hjelpe CISOer og annet personell i kundeorganisasjoner med å strømlinjeforme og forbedre oppfyllelsen av deres oppgaver og ansvar.

Disse tjenestene er designet for å forbedre kvaliteten, effektiviteten og kapasitet til CISOer og deres team. Vårt fokus ligger på å levere taktisk og operativ støtte som direkte adresserer de unike utfordringene en organisasjon møter.

Våre tjenester har som mål å optimalisere ytelsen til cybersikkerhetsoperasjonene dine, ved å gi ekspertveiledning og praktisk assistanse for å hjelpe deg med å navigere i det komplekse landskapet innen informasjonssikkerhet. Enten det handler om å strømlinjeforme prosesser, implementere beste praksis eller gi innsikt i nye trusler, er våre tjenester for styrking av CISO skreddersydd for å styrke din cybersikkerhetsposisjon.

Vi forstår tyngden av ansvaret som hviler på skuldrene til CISO-er og deres team. Derfor er våre tjenester designet for ikke bare å støtte, men også for å forsterke deres innsats, og bidra til meningsfulle forbedringer i deres daglige operasjoner. Med Berigos tjenester for styrking av CISO gir vi dine ledere innen cybersikkerhet muligheten til å utmerke seg i rollene sine og fremme organisasjonens sikkerhetsmål.

 • Noen av våre tjenester
  • Implementering av cybersikkerhetsprogrammet
  • Virtuell CISO
  • Tjenester for penetrasjonstesting
  • Innkjøpsstøttetjenester ( inkludert 3. part risiko)
  • Risikostyring
 • Revisjons tjenester
  • Overholdelsesrevisjon (compliance)
  • Cybersikkerhetsrevisjon
  • Tredjepartsrevisjon (leverandør revisjoner)
  • Endringsledelse, kommunikasjon, motivasjon
nb_NO