Ledelsesrådgivningstjenester er tjenester som oftest leveres på det strategiske nivået, og hjelper toppledelsen med å styrke deres kapasitet til å integrere risiko og informasjonssikkerhet i beslutningsprosessene.

Berigos Ledelsesrådgivningstjenester er strategisk orientert, designet for å gi toppledelsen muligheten til sømløst å integrere risiko- og informasjonssikkerhetsvurderinger i beslutningsprosessene sine.

Våre tjenester går utover tradisjonelle rådgivningsroller, og gir strategiske innsikter som gjør lederne i stand til å navigere i det komplekse landskapet av risiko og cybersecurity. Vi forstår at i dagens digitale tidsalder er integrering av disse elementene i strategisk planlegging ikke bare gunstig, men essensielt for forretningsmotstandsdyktighet og suksess.

Med Berigos Ledelsesrådgivningstjenester, har som mål å utruste organisasjonens ledelse med kunnskapen og verktøyene som er nødvendige for å ta informerte beslutninger som er i tråd med organisasjonens risikoappetitt og sikkerhetsstilling. Vårt mål er å transformere risiko og informasjonssikkerhet fra isolerte hensyn til integrerte komponenter i din strategiske planleggingsprosess.

  • For styret - Rådgivning & Tjenester
    • Rådgivning & Tjenester – Cybersecurity-opplæring
  • GRC
    • Risikostyringskonsultasjon
    • Rådgivning innen Styring og Ledelse
    • Validering av etterlevelse

nb_NO